DMCA / Copyright / Prawa autorskie

POL:

Używam zdjęć znalezionych w internecie. Nie zarabiam na nich w jakikolwiek sposób. Wybieram zdjęcia ze względu na wysoką wartość tematyczną oraz jakość, jak również ze względu na fakt, że chciałbym się nimi podzielić z innymi ludźmi. Zdjęcia mają różny status praw autorskich, co rzadko jestem w stanie zweryfikować, podobnie jak trudno mi podawać ich źródła, w sensie, pierwsze, oryginalne miejsce, z którego dane zdjęcie rozeszło się po internecie.
Mam świadomość, że dla niektórych ludzi, nie jest to profesjonalne zachowanie. Jeśli umieściłem na blogu zdjęcie samochodu kogoś, kto nie wyraża zgody na wykorzystywanie swoich zdjęć, proszę o najlepszy sposób rozwiązania tej kwestii, czyli bezpośredni kontakt ze mną pod poniższym adresem e-mail. W zależności od woli zgłaszającego, usunę zdjęcie, dodam podane źródło lub podpis. 


ENG:

I use images found on the internet. I don't make money on them in any way. I choose photos because of their high thematic value and quality, as well as the fact that I would like to share them with other people. Photos have different copyright status, which I rarely can verify, just as I can hardly tell their source - the first, original place from which the photo has spread across the web.
I'm aware that for some people, this is not professional behavior. If I posted a photo of someone who doesn't agree to the use of their work, please contact me by email (below). Depending on the will of the applicant, I will remove the photo, add a source or signature.
0 komentarze:

Prześlij komentarz